Η Ελληνική Βιομηχανία Χρωμάτων STANCOLAC A.E ανέλαβε με επιτυχία να διοχετεύσει με βιομηχανικά χρώματα υψηλής ποιότητας στο «MIRAGGIO THERMAL SPA RESORT» στην Χαλκιδική.