8
Ιούν
2016

Η Ελληνική Βιομηχανία Χρωμάτων  STANCOLA A.E ανέλαβε με επιτυχία να διοχετεύσει βιομηχανικά χρώματα υψηλής ποιότητας στο «Olivia – Ikos Resort» στην Χαλκιδική.