ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Τα ναυτιλιακά συστήματα της Stancolac έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν μια αξιόπιστη λύση και προστασία για ναυτιλιακές εφαρμογές. Η πολύχρονη εμπειρία και η καινοτόμος τεχνολογία έχουν καταστήσει την Stancolac μια περιφερειακή ηγέτιδα δύναμη στην παραγωγή των αντιδιαβρωτικών προστατευτικών επιχρισμάτων. Τα Πιστοποιημένα μας Συστήματα, μας έχουν κάνει έναν αξιόπιστο προμηθευτή για πολλές κορυφαίες εταιρείες στην περιοχή και μας έδωσαν τη δυνατότητα να επεκταθούμε περαιτέρω, καθώς επίσης και να διευρύνουμε τις δραστηριότητές μας σε όλο τον κόσμο.

Το υψηλό κόστος συντήρησης και ο κίνδυνος για εκτεταμένη διάβρωση έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για επαρκή προστασία των μεταλλικών κατασκευών. Τα προϊόντα που είναι σε θέση να προσφέρουν υψηλή αντοχή στη διάβρωση και υψηλή πρόσφυση με χαμηλό κόστος συντήρησης, έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να προσφέρουν υψηλό συντελεστή αξίας για τα χρήματα (Value for money) και τελικά την αύξηση του χρόνου ζωής των προστατευμένων επιφανειών.

Μεγάλη αξία για τα χρήματα που οφείλεται στην αυξημένη διάρκεια ζωής και υψηλότερη απόδοση.

Πιστοποιητικά για την αντιδιαβρωτικη προστασία με C1-C5 ΚΑΤΑ ISO 12944-6, που εκδίδονται από τα μεγαλύτερα ανεξαρτητα ευρωπαϊκα Ινστιτούτα.

Διακόσμηση και προστασία παράλληλα.

Προιόντα κατά παραγγελία  που προσαρμόζονται  σε ειδικές ανάγκες  και ταιρίαζουν σε ειδικές απαιτήσεις.

Εκτεταμένες δοκιμές στο εργοστασιο μας με σκοπό να ανταποκριθούμε στις υψηλές απαιτήσεις της βιομηχανίας.

ΟΦΕΛΗ

Η Stancolac επενδύει συνεχώς στην πιστοποίηση των προστατευτικών συστημάτων της με σκοπό να προσφέρει όλα τα απαραίτητα εργαλεία στους πελάτες της για να ανταγωνιστούν στην παγκόσμια αγορά. Τα περισσότερα από τα προστατευτικά επιχρίσματα μας έχουν δοκιμαστεί εκτενώς και έχουν πιστοποιηθεί για την προστασία που προσφέρουν και έτσι μπορούν να εξασφαλίσουν το καλύτερο αποτέλεσμα για κάθε πιθανό έργο.

Τα συστήματά μας είναι σε θέση να προσφέρουν αντιδιαβρωτική προστασία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 12944-6 C1-C5M και ως εκ τούτου είναι σε θέση να προστατεύσουν και τα πιο απαιτητικά έργα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Τα ναυτιλιακά χρώματα της Stancolac καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα για μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες, καθώς είναι σε θέση να προστατεύσουν την επιφάνεια από τους εξωτερικούς παράγοντες, όπως το νερό και τον ήλιο. Από τα ατομικά θαλάσσια σκάφη μέχρι τα μεγάλα εμπορικά πλοία, τα προϊόντα μας έχουν αποδείξει την αξία τους ως εξαιρετική και αξιόπιστη λύση.