ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Μετά από την πολύχρονη συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες τεχνικές εταιρίες του χώρου σας παρουσιάζουμε ένα μέρος των έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί τα πιστοποιημένα συστήματα βαφής μας εντός και εκτός Ελλάδος.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2005

Το συνεδριακό κέτρο Θεσσαλονίκης βρίσκεται στο κέντρο της πόλης εντός του εκθεσιακού χώρου της διευθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η STANCOLAC επιλέχθηκε να προμηθεύσει τον κατασκευαστή με αντισκωριακά προϊόντα προστασίας των μεταλλικών επιφανειών καθώς και τα πιστοποιημένα πυράντοχα συστήματα χρωματισμού της.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ | 2004

Το Καυταντζόγλειο στάδιο βρίσκεται στη πόλη της Θεσσαλονίκης. Είναι κοντά στο κέντρο της πόλης και στο Πανεπιστήμιο, επί της οδού Αγίου Δημητρίου. Το Καυτανζόγλειο στάδιο επιλέχθηκε να φιλοξενήσει μέρος των Ολυμπιακών αγώνων το 2004, για τον λόγο αυτό ορίστηκαν μια σειρά από αναβαθμίσεις/βελτιώσεις στις εγκαταστάσεις του κτιρίου.

Η STANCOLAC επιλέχθηκε να προμηθεύσει τον κατασκευαστή με αντισκωριακά προϊόντα προστασίας των μεταλλικών επιφανειών.

ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 2004

Το Εθνικό Ποδηλατοδρόμιο βρίσκεται στη πόλη της Αθήνας. Για τους Ολυμπιακούς αγώνες το 2004 η STANCOLAC επιλέχθηκε να προμηθεύσει τον κατασκευαστή με αντισκωριακά προϊόντα προστασίας των μεταλλικών επιφανειών.