ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Τα ναυτιλιακά χρώματα της Stancolac έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν μια αξιόπιστη λύση και προστασία για ναυτιλιακές εφαρμογές. Η πολύχρονη εμπειρία και η καινοτόμος τεχνολογία έχουν καταστήσει την Stancolac μια περιφερειακή ηγέτιδα δύναμη στην παραγωγή των αντιδιαβρωτικών προστατευτικών επιχρισμάτων. Τα Πιστοποιημένα μας Συστήματα, μας έχουν κάνει έναν αξιόπιστο προμηθευτή για πολλές κορυφαίες εταιρείες στην περιοχή και μας έδωσαν τη δυνατότητα να επεκταθούμε περαιτέρω, καθώς επίσης και να διευρύνουμε τις δραστηριότητές μας σε όλο τον κόσμο.

Το υψηλό κόστος συντήρησης και ο κίνδυνος για εκτεταμένη διάβρωση έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για επαρκή προστασία των μεταλλικών κατασκευών. Τα προϊόντα που είναι σε θέση να προσφέρουν υψηλή αντοχή στη διάβρωση και υψηλή πρόσφυση με χαμηλό κόστος συντήρησης, έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να προσφέρουν υψηλό συντελεστή αξίας για τα χρήματα (Value for money) και τελικά την αύξηση του χρόνου ζωής των προστατευμένων επιφανειών.