Τα ναυτιλιακά εποξειδικά χρώματα, μέρος της σειράς από ναυτιλιακά χρώματα της STANCOLAC, προσφέρουν ένα άριστο αποτέλεσμα, με εξαιρετική καλυπτικότητα και αντοχή στο χρόνο και τις αντίξοες συνθήκες. Τα ναυτιλιακά χρώματα της STANCOLAC είναι πιστοποιημένα, με βάση διεθνείς ελέγχους και κριτήρια, και αποτελούν την ιδανική λύση για τον επαγγελματία ή τον ιδιώτη.