2000 ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ

Το προϊόν της STANCOLAC 2000 Ακρυλικό αστάρι είναι 100% ακρυλικό αστάρι τοίχου-τσιμέντου βάσεως διαλύτου. Χρησιμοποιείται για μόνωση, αστάρωμα και σταθεροποίηση τοίχων, τσιμέντου, σοβά, κ.α. Έχει σχεδιαστεί με σκοπό να παρέχει υψηλή πρόσφυση και αποτελεί μια ιδανική επιλογή για την προετοιμασία επιφάνειας με ακρυλικό, πλαστικό ή μονωτικό χρώμα. Το προϊόν 2000 αποτελεί μέρος της σειράς των οικοδομικών ασταριών της STANCOLAC, μιας σειράς που έχει σχεδιαστεί με σκοπό να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και πιο απαιτητικού έργου και πελάτη και να δίνει επαγγελματικές λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες

Χαρακτηριστικά

Απόδοση
16-18 m²/lt
Επαναβαφή
3-4 ώρες
Αραίωση
20-30% με διαλυτικό 1015 ή 1124
Συσκευασίες - Σετ
750ml-4L-20L
Χρώμα
Διάφανο
Α + Β Συστατικό
A

Μέθοδοι Εφαρμογής