Το προϊόν STANCOPRIME 5956 της STANCOLAC είναι ένα εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών, τροποποιημένο με βινυλικές ρητίνες, ειδικό στο να παρέχει […]

Διαβάστε περισσότερα

Το Υφαλόχρωμα NAUTILUS 900 είναι ένα αντιρρυπαντικό υφαλόχρωμα σκληρού τύπου για την προστασία βαρέως τύπου πλοίων ανοιχτής θάλασσας. Προστατεύει από […]

Διαβάστε περισσότερα

Το Υφαλόχρωμα STANCORAPID 578 είναι ένα αντιρρυπαντικό υφαλόχρωμα σκληρού τύπου στην κατηγορία των βασικών υφαλοχρωμάτων για την προστασία μεταλλικών, πλαστικών […]

Διαβάστε περισσότερα

Το Υφαλόχρωμα STANCODEEP 310 είναι ένα αντιρρυπαντικό υφαλόχρωμα σκληρού τύπου για την προστασία βαρέως τύπου πλοίων ανοιχτής θάλασσας. Προστατεύει από […]

Διαβάστε περισσότερα

Το προϊόν της STANCOLAC, STANCOTHANE 4133 είναι ένα χρώμα ακρυλικής πολυουρεθάνης, δύο συστατικών, στεγνούμενου με αλειφατικού τύπου ισοκυανικά, το οποίο […]

Διαβάστε περισσότερα