Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη από το 2004 κατά ISO 9001/2000 με Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας εξασφαλίζοντας την άριστη λειτουργία, απόδοση και βελτίωση της εταιρείας σε όλα τα στάδια εργασιών από τον σχεδιασμό ενός προϊόντος, την παραγωγή του, την διανομή του έως την τεχνική εξυπηρέτηση του πελάτη. Η ικανοποίηση και εμπιστοσύνη των πελατών μας μέσω της εκπλήρωσης των απαιτήσεων και των προσδοκιών τους είναι βασική αρχή της εταιρείας μας.

Υποχρέωση κάθε εργαζομένου είναι η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων. Για τον λόγο αυτό, ισχύει η δέσμευση ότι, όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις υπευθυνότητες τους ενημερώνονται σχετικά με το σύστημα, εργάζονται και ενεργούν με αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες.

Η Stancolac ακολουθώντας τις εξελίξεις, προσφέρει στους πελάτες της όλη την γκάμα νέων τεχνολογιών και προϊόντων, καθώς και την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη. Στόχος της ο διαρκής εκσυγχρονισμός και η βελτίωση, με αποτέλεσμα να πραγματοποιεί συνεχής επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, έρευνα και ανάπτυξη τεχνογνωσίας.

Η Stancolac καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια βασισμένη στη μεγάλη ποικιλία και την σταθερή ποιότητα των προϊόντων της, ώστε να παρέχει:

Παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας φιλικά στον άνθρωπο και στο περιβάλλον
Άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της

Στόχος μας είναι η προσφορά στους πελάτες μας προϊόντων και υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας και υψίστης ωφέλειας.

Βασικά χαρακτηριστικά του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
– Η εκπλήρωση όλων των νομοθετικών απαιτήσεων
– Η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Σ.Δ.Π
– Η βέλτιστη διαχείριση των πόρων

koinoniki