Στην Stancolac πιστεύουμε ότι είμαστε τόσο ισχυροί όσο είναι οι συνεργάτες μας. Εξαιτίας αυτού έχουμε επικεντρώσει τις προσπάθειές μας στους συνεργάτες μας και τα έργα που αναλαμβάνουν. Ορισμένοι από τους βασικούς εταίρους μας είναι οι κορυφαίες εταιρείες στον τομέα τους, όπως η ΔΕΗ, τα ΕΛΠΕ, η Δομοτεχνική, κ.λπ. Με τη συνεχή ανταπόκριση στις αυξανόμενες ανάγκες των συνεργατών και βοηθώντας τους, η STANCOLAC μπορεί να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος στα μεγαλύτερα και πιο απαιτητικά έργα στην περιοχή.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι μόνο μέσω της συνεργασίας με τους καλύτερους κάποιος μπορεί να επιτύχει τα καλύτερα αποτελέσματα και να παραμείνει στην κορυφή του κλάδου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συνεχώς επενδύουμε στην παραγωγή και την πιστοποίηση των προϊόντων μας, ώστε οι συνεργάτες μας να μπορούν να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα και την υψηλή ποιότητα του επιπέδου εργασία τους.