Στη STANCOLAC, προτεραιότητα δίνουμε στην ασφάλεια

Ως η μοναδική εταιρεία παραγωγής χρωμάτων πυροπροστασίας στην Ελλάδα, δε θα μπορούσαμε να μην έχουμε προτεραιότητα την καθολική προστασία των εργαζομένων μας. Παράγοντας μία μεγάλη γκάμα βιομηχανικων χρωμάτων και χημικών προϊόντων, κύριο μέλημά μας είναι η προστασία του περιβάλλοντος,
η ασφάλεια και η υγεία όλων μας.

Σύμμαχός μας στην ασφάλεια,
ο άρτιος τεχνολογικός εξοπλισμός μας.

Σεβόμενοι την παγκόσμια νομοθεσία κανόνων ασφαλείας και υγείας, εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας
στη σωστή διαχείριση συσκευασίας, αποθήκευσης και ανακύκλωσης των υλικών μας.
Παράλληλα, δε σταματάμε να εξελισσόμαστε και να εκπαιδευόμαστε συνεχώς.

back to top