ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ 3001

Υψηλής Απόδοσης και Καλυπτικότητας

Υδρόχρωμα ενισχυμένο με διοξείδιο τιτανίου, υψηλής απόδοσης και καλυπτικότητας.

Συσκευασίες

15Kg, 5Kg

Απόδοση

5-7m²/kg