555 ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

Πιστοποιημένο Ακρυλικό Χρώμα

Πιστοποιημένο ακρυλικό χρώμα δαπέδου, διαγράμμισης οδοστρώματος και parking. Ισχυρή πρόσφυση και αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

Συσκευασίες

25Kg, 3.5Kg