Οι βασικές αρχές της Stancolac μας βοηθούν να επικεντρώνονται οι προσπάθειές μας στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου ποιότητας, ενώ την ίδια στιγμή να παρέχουμε υψηλή ικανοποίηση των πελατών μέσω μιας άριστη διαδικασίας εξυπηρέτησή τους.
Η αποστολή μας είναι να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες μας, μέσα από συνεχείς βελτιώσεις και πιστοποιήσεις των προϊόντων μας. Επιπλέον, οι υπάλληλοί μας έχουν δεσμευτεί στην εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων που θα επιτρέπει στους συνεργάτες και τους πελάτες μας να βασίζονται σε αυτά και να τα χρησιμοποιούν ακόμη και για τα πιο απαιτητικά έργα.

Το όραμά μας είναι να γίνει η STANCOLAC ηγέτιδα ελληνική εταιρεία χρωμάτων στη βιομηχανική αντιδιαβρωτική προστασία με τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και τις πρακτικές μας.

όραμα για την ελληνική εταιρεία χρωμάτων STANCOLAC