Η STANCOLAC Α.Ε. είναι εγκεκριμένος προμηθευτής της  Δημόσιας Εταιρείας Ηλετρισμού  – ΔΕΗ –  τα τελευταία δέκα χρόνια. Η ΔΕΗ έχει υποστάθμους παραγωγής ρεύματος σε όλο τον Ελλαδικό χώρο. Στον υποσταθμό του Αλιβερίου ( μονάδα V ) η STANCOLAC επιλέχθηκε να προμηθεύσει τον κατασκευαστή με εποξειδικά προϊόντα προστασίας των επιφανειών δαπέδων καθώς και αυτοεπιπεδούμενα συστήματα βαφής για τα βιομηχανικά δάπεδα του υποσταθμού.