ΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  βρίσκονται στη περιοχή της Θέρμη Θεσσαλονίκης  και δραστηριοποιούνται στις κάθε είδους επισκευές πλοίων, καθώς επίσης δεξαμενισμούς και ναυπηγικές εργασίες .  Η STANCOLAC επιλέχθηκε να προμηθεύσει τον κατασκευαστή με αντισκωριακά προϊόντα προστασίας των μεταλλικών επιφανειών των πλοίων καθώς και την πλήρη προστασία τους με τα υφαλοχρώματα.