ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Τα βιομηχανικά χρώματα της STANCOLAC σχεδιάστηκαν με σκοπό να προσφέρουν μια αξιόπιστη και ασφαλή προστασία στην επιφάνεια στην οποία εφαρμόζονται. Η μακροχρόνια εμπειρία και η καινοτόμος τεχνολογία έχουν καταστήσει την STANCOLAC σε ηγέτιδα δύναμη στον τομέα των βιομηχανικών χρωμάτων. Τα πιστοποιημένα μας συστήματα καθιστούν την STANCOLAC έναν αξιόπιστο προμηθευτή για πολλές εταιρείες στην περιοχή και δίνουν τη δυνατότητα να επεκτείνουμε τη δραστηριότητά μας στο εξωτερικό.

Οι ολοένα και αυξανόμενες μεταλλικές κατασκευές σε βιομηχανικές και οικιακές εγκαταστάσεις τα τελευταία χρόνια, έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για προστασία από διάβρωση και μακροχρόνια διατήρηση της μεταλλικής κατασκευής. Τα υψηλά κόστη συντήρησης και ο κίνδυνος εκτεταμένης διάβρωσης πρέπει να αντιμετωπιστούν με την επαρκή προστασία του κτιρίου. Τα προϊόντα μας προσφέρουν ισχυρή αντιδιαβρωτική προστασία και υψηλή πρόσφυση με μικρές ανάγκες συντήρησης και έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να προσφέρουν υψηλής ποιότητας προϊόντα σε συνδυασμό με ελκυστικές τιμές και να αυξήσουν το χρόνο ζωής προστατεύοντας την επιφάνεια.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα συστήματα προστασίας της STANCOLAC είναι τα ακόλουθα:

 • Υψηλή απόδοση των χρημάτων χάρη στα ποιοτικά προϊόντα που αυξάνουν την απόδοση και το χρόνο ζωής.
 • Πιστοποιητικά f σύμφωνα με το με το παγκόσμιο πρότυπο διάβρωσης ISO 12944 σε κατηγορίες C1-C5 από διαπιστευμένο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο.
 • Παρέχεται η δυνατότητα παράλληλα με την προστασία και η διακόσμηση της μεταλλικής επιφάνειας στο εσωτερικό του κτιρίου.
 • Ειδικές παραγωγές ανάλογα με τις κατά συνθήκη ανάγκες κάθε έργου.
 • Εκτεταμένα τεστ στις εγκαταστάσεις της εταιρείες με σκοπό την καλύτερη δυνατή απόδοση των προϊόντων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η STANCOLAC συνεχώς επενδύει στην πιστοποίηση των βιομηχανικών χρωμάτων της σε σκοπό να προσφέρει στους πελάτες της τα απαραίτητα εργαλεία να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς. Τα περισσότερα βιομηχανικά μας χρώματα είναι ελεγμένα και πιστοποιημένα για την αντιδιαβρωτική προστασία που παρέχουν από τα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα. Τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα κατά συστήματα και προσφέρουν αντιδιαβρωτική προστασία σε κατηγοριοποίηση από C1 έως C5 σύμφωνα με το με το παγκόσμιο πρότυπο διάβρωσης ISO 12944 και προσφέρουν προστασία ακόμα και στα πιο απαιτητικά έργα.

Σε συνδυασμό με το πυράντοχο T500 τα βιομηχανικά χρώματα μας προσφέρουν υψηλή παθητική αντιπυρική προστασία και είναι πιστοποιημένα από εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Τα βιομηχανικά χρώματα της STANCOLAC έχουν ένα μεγάλο φάσμα εφαρμογών. Τα περισσότερα οικιακά και εμπορικά κτίρια χρίζουν αντισκωριακής προστασίας. Έτσι λοιπόν τα χρώματα της STANCOLAC εφαρμόζονται στις κάτωθι περιπτώσεις:

 • Μεγάλα βιομηχανικά κτίρια που έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε αντισκωριακή προστασία.
 • Οικιακές κατασκευές στις οποίες απαιτείται προστασία της μεταλλικής κατασκευής.
 • Μεταλλικές κατασκευές όπως γέφυρες, εμπορικά κτίρια και υπόστεγα
 • Σωληνώσεις – αγωγοί οι οποίοι χρίζουν υψηλής αντιδιαβρωτικής προστασίας.
 • Χημικά εργοστάσια στα οποία υπάρχει έντονα διαβρωτικό περιβάλλον.
 • Μεγάλα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας με ειδικές απαιτήσεις σε πιστοποιημένα προϊόντα.
 • Οποιασδήποτε μορφής μεταλλική κατασκευή που μπορεί να εκτεθεί στη διάβρωση.

Τα πιστοποιημένα συστήματα προστασίας της STANCOLAC μπορούν να εφαρμοστούν σε ευρεία γκάμα μεταλλικών κατασκευών και προσφέρουν αξιόπιστα και πιστοποιημένα προϊόντα.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η αυξανόμενη ζήτηση για ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των βιομηχανικών χρωμάτων, καθώς και η δεδομένη ευαισθητοποίηση της εταιρείας σε περιβαλλοντικά ζητήματα, έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων με την ελάχιστη επίπτωση στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.