Τα βιομηχανικά τελικά χρώματα της STANCOLAC έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να προσφέρουν αντισκωριακή προστασία σε μεταλλικές επιφάνειες  (αφού προετοιμαστούν με το κατάλληλο ανά περίπτωση αντισκωριακό αστάρι). Εμφανίζουν υψηλή αντοχή στο χρόνο, στο κιτρίνισμα και στην υπεριώδη ακτινοβολία, σταθερότητα αποχρώσεων, αντοχές σε όξινο-βιομηχανικό περιβάλλον, αντίσταση σε μηχανική καταπόνηση και σε πλύσεις.

Τα βιομηχανικά τελικά χρώματα της STANCOLAC, ως αποτέλεσμα συνεχών δοκιμών και βελτιώσεων, παρέχουν αντιδιαβρωτική προστασία σύμφωνα με το παγκόσμιο πρότυπο διάβρωσης σε κατηγορία περιβάλλοντος από C1 έως C5. Τα βιομηχανικά τελικά χρώματα της STANCOLAC είναι κατάλληλα για βαριές βιομηχανικές κατασκευές (heavy duty). Συνιστάται η χρήση τους για την εξωτερική προστασία χαλύβδινων κατασκευών και δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων και χημικών, τσιμεντένιων επιφανειών βιομηχανικών χώρων, σήραγγες αυτοκινητοδρόμων κ.α.