Η σειρά με βιομηχανικά υποστρώματα (αστάρια μετάλλων) της STANCOLAC έχει σχεδιαστεί με σκοπό να προσφέρει υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει εξαιρετική αντισκωριακή προστασία.

Τα βιομηχανικά αστάρια εμφανίζουν εξαιρετική ελαστικότητα, ταχύτατη ξήρανση  και άριστη αντιδιαβρωτική προστασία, ενώ παράλληλα είναι κατάλληλα για ισχυρά οξειδωτικές και διαβρωτικές συνθήκες.

Τα βιομηχανικά υποστρώματα (αστάρια μετάλλων) της STANCOLAC, ως αποτέλεσμα συνεχών δοκιμών και βελτιώσεων, παρέχουν αντιδιαβρωτική προστασία σύμφωνα με το παγκόσμιο πρότυπο διάβρωσης σε κατηγορία περιβάλλοντος από C1 έως C5. Εμφανίζουν μεγάλη γκάμα εφαρμογών, ακόμα και σε μη σιδηρούχες επιφάνειες  (χαλκός, αλουμίνιο, γαλβανιζέ), όπου λόγω δυσκολίας πρόσφυσης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα κοινά υποστρώματα. Τα βιομηχανικά αστάρια της STANCOLAC έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, ως αποτέλεσμα των συνεχών δοκιμών και βελτιώσεων, προσφέροντας μια μόνιμη λύση για την προστασία του μετάλλου.