Τα διαλυτικά χρωμάτων της STANCOLAC δημιουργήθηκαν προκειμένου να διατηρήσουν σε υψηλά επίπεδα τα προϊόντα μας και, τελικά, να συμβάλoυν στη συνολική απόδοση των χρωμάτων και βερνικιών μας. Η απουσία ανακυκλωμένων πρώτων υλών συμβάλλει στη σταθερή και υψηλής ποιότητας επίδοση των διαλυτικών μας και τα καθιστά ως την ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες που δίνουν έμφαση στην ποιότητα των αποτελεσμάτων.

Η αύξηση της ζήτησης για ποιοτικά χρώματα και ο αυξημένος ανταγωνισμός, έχει επίσης δημιουργήσει μια μεγαλύτερη ζήτηση για υψηλότερης ποιότητας διαλυτικά. Προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε αυτήν τη σημαντική πτυχή, έχουμε καταφέρει να συνδυάσουμε την κορυφαία ποιότητα και την ικανοποίηση των πελατών, βασιζόμενοι σε μια μακροπρόθεσμη σχέση εμπιστοσύνης με τους επαγγελματίες που έχουν επιλέξει τα συστήματά μας κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

 ΟΦΕΛΗ ΔΙΑΛΥΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Ανάμεσα στα πολυάριθμα οφέλη που προσφέρουν τα διαλυτικά της Stancolac, τα κύρια είναι τα ακόλουθα:

  • Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες.
  • Ευρύ φάσμα διαλυτικών που ανταποκρίνεται σε κάθε συγκεκριμένη χρήση και συνθήκες.
  • Υψηλές προδιαγραφές ποιότητας που εξασφαλίζουν μια μακράς διαρκείας αποτέλεσμα.
  • Χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις λόγω της απουσίας των ανακυκλωμένων πρώτων υλών.

 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Έχοντας εξασφαλίσει ότι όλα τα διαλυτικά χρωμάτων είναι σε πλήρη συμμόρφωση με όλες τις εγχώριες και τις οδηγίες της ΕΕ, η Stancolac είναι σε θέση να συμβάλει περαιτέρω στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στη γενική ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων μας, καθώς και στις επιπτώσεις τους στον άνθρωπο και το περιβάλλον.